Polityka jakości BIOBank

Dowiedz się co dzieje sie z tkanką od momentu kwalifikacji Dawcy do zastosowania przeszczepu u Pacjenta

Selekcja Dawców jest wieloetapowa i opiera sie o wyniki wnikliwej analizy serologicznej i klinicznej oraz zgodzie Dawcy na wykorzystanie materiału kostnego pozostałego po procedurze alloplastyki stawu biodrowego.

Z Kliniki do BIOBanku tkanka transportowana jest w stanie zamrożonym w temp. -20°C  dedykowanym do tego celu samochodem medycznym. Każdemu przeszczepowi towarzyszy komplet dokumentów.

Kwalifikacja tkanki do procesów przetwarzania odbywa sie na podstawie weryfikacji kopletności dokumentów, zgodności z kryteriami włączenia, a następnie oceny wizualnej główki kości udowej.

Proces przygotowania alloprzeszczepów jest wieloetapowy. Jego najważniejsza część polega na wykorzystaniu dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym, tzn. w stanie, w którym jest on płynem o właściwościach gazu, w celu odtłuszczenia i sterylizacji tkanki kostnej (technologia Supercrit®). Wykorzystanie tej technologii w połączeniu z innymi chemicznymi i fizycznymi etapami oczyszczania i sterylizacji sprawia, że produkt BIOBanku jest bezpiecznym, biozgodnym alloprzeszczepem, posiadającym unikalne właściwości biomechaniczne.

Przetworzona tkanka kostna pakowana jest w opakowanie bezpośrednie (fiolki, strzykawki), a nastepnie w  rękaw papierowo-foliowy. Po sterylizacji radiacyjnej przeszczepy pakowane są w pudełka w celu fizycznego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Ostatnim etapem przygotowania przeszczepów jest poddanie ich działaniu promieniowania gamma o wartości 25 kGy, co warunkuje końcową czystość mikrobiologiczną

Na tym etapie sprawdzana jest integralność opakowania bezpośredniego i opakowania zewnętrznego, zgodność oraz kompletność dokumentów.

Po zgłoszeniu przez Lekarza do Banku Tkanek Global D Poland Sp. z o.o. zapotrzebowania na przeszczep BIOBank, Osoba Odpowiedzialna składa prośbę wraz z wykazem przeszczepów o pozwolenie na przywóz przeszczepów na teren RP do Dyrektora Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Po uzyskaniu zgody, BIOBank dostarcza przeszczepy do Banku Tkanek  Global D Poland Sp. z o.o.

W Banku Tkanek Global D Poland Sp. z o.o. przeszczepy przechowywane są w kontrolowanych warunkach temperatury, zabezpieczone przed dostępem nieuprawnionych osób.

Warunkiem przekazania przeszczepu do Kliniki jest złożenie przez Lekarza zamówienia na przeszczep. Zamówiony przeszczep dedykowany jest konkretnemu Pacjentowi.

Każdemu przeszczepowi towarzyszy “Karta implantacji”, która po przeszczepieniu musi zostać wypełniona i odesłana do Banku Tkanek Global D Poland Sp. z o.o.

Dane Pacjenta na “Karcie impantacji” muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi na “Zamówieniu na przeszczep”.

Allogeniczna, ludzka tkanka kostna jest darem Dawcy

Z jednej głowy kości udowej mogą być przygotowane przeszczepy aż dla kilkunastu Pacjentów-biorców. Do tej pory, dzięki przeszczepom BIOBank tkanka kostna zrekonstruowana została u ponad 20 000 Pacjentów.

310000

Liczba przeszczepów BIOBank zastosowanych na świecie

7000

Liczba przeszczepów BIOBank zastosowanych w Polsce

175

Liczba Klinik w Polsce

Kliniki partnerskie