Supercrit® – hydrofilowość przeszczepów

W tradycyjnych metodach preparatyki tkanki kostnej wykorzystywane są odczynniki chemiczne mające na celu delipidyzację (odtłuszczenie), deproteinizację (odbiałczanie) tkanki i inaktywację mikroorganizmów. W zależności od Banku Tkanek w różnych stężeniach i kombinacjach mogą być stosowane: ether, aceton, chloroform, nadtlenek wodoru i inne.

Więcej

Search

+