Instrukcja zamawiania

Instrukcja zamawiania

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją zamawiania.

Formularz zamówienia

Formularz zamówienia

Prosimy o wypełnienie i odesłanie na adres biobank@globald.pl

Pozwolenie MZ dla Banku Tkanek

Pozwolenie MZ dla Banku Tkanek

na gromadzenie, przechowywanie i dystrybucje przeszczepów kostnych

Ulotka dla Pacjenta

Ulotka dla Pacjenta

Tekst informacji dla Pacjenta