CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Q? Kto może zamawiać i stosować alloprzeszczepy kości?

Kwalifikacje zawodowe osób przeszczepiających tkanki ludzkie opisane są w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów. Allogeniczne przeszczepy BIOBank są przeszczepami biostatycznymi tzn. pozbawionymi komórek. Allogeniczne, biostatyczne przeszczepy kostne należy zakwalifikować do ” tkanek i komórek innych niż określone w § 6″ (komórki krwiotwórcze szpiku, krwi obwodowej i krwi pępowinowej) lub w § 8 (narządy). Wobec tego:

według § 7.

Do zastosowania u ludzi komórek określonych w § 6 w celu innym niż ich przeszczepienie oraz do zastosowania u ludzi tkanek i komórek innych niż określone w § 6 są uprawnieni:
1) lekarz specjalista lub lekarz dentysta – w zakresie swoich kompetencji zawodowych, wynikających z posiadanej specjalizacji;

2) lekarz lub lekarz dentysta odbywający specjalizację, upoważniony przez lekarza lub lekarza dentystę, o którym mowa w pkt 1, i dokonujący tych czynności pod jego bezpośrednim nadzorem.

Q? Jak przygotować przeszczep do zabiegu?

Przeszczep z pudełka zewnętrznego należy wyjąć poza polem operacyjnym bezpośrednio przed zabiegiem.  Kolejne opakowania należy zdjąć zgodnie z zasadami aseptyki, obowiązującymi w ośrodku opieki zdrowotnej lub gabinecie stomatologicznym.

Przed wszczepieniem należy uwodnić przeszczep kostny BIOBank w jałowym, 0,9% roztworze soli fizjologicznej. Należy przestrzegać minimalnego czasu rehydratacji, wynoszącego 15 minut dla bloczków, blaszek, kołków i klinów, 2-5 minut dla granul i proszków.

Należy wprowadzać przeszczepy kości BIOBank jedynie do żywej kości (krwawienie w miejscu wprowadzania), w stabilnym, bliskim kontakcie z łożem kostnym, z zastosowaniem odpowiednich metod osteosyntezy.

Q? Jak przechowywać przeszczepy?

Przeszczepy należy przechowywać w temperaturze pokojowej (od +10°C do + 30°C), w oryginalnym opakowaniu i w miejscu do którego dostęp mają tylko uprawnieni pracownicy.

Q? Co należy zrobić z załączonym do przeszczepu "Arkuszem identyfikacyjnym materiału przeszczepowego"?

Arkusz należy wypełnić i odesłać do Global D Poland Sp. z o.o. Prosimy Pamiętać o tym, że zamówiony przeszczep dedykowany jest konkretnemu pacjentowi.

Q? Zgłoś swoje pytanie?

biobank@globald.pl