Przeszczepy kości są szeroko stosowane przez chirurgów szczękowo-twarzowych i periodontologów w celach naprawy defektu lub deficytu kości.

Alloprzeszczepy przygotowywane są we francuskim BIOBanku – Banku Tkanki kostnej, który jest licencjonowany i kontrolowany przez Agence Nationale de Sécurité du Médicament (Francuską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Leków i Produktów Medycznych). Dystrybucja alloprzeszczepów w Polsce odbywa się za pośrednictwem Banku Tkanek Global D Poland Sp. z o.o. (uprzednio D4) z siedzibą przy ul. Okólnik 11A/69, 00-368 Warszawa na mocy pozwolenia Ministerstwa Zdrowia na gromadzenie przechowywanie i dystrybucję ludzkich przeszczepów kostnych.

Źródło tkanki

Źródłem tkanki służącej do przygotowania przeszczepów kostnych BIOBanku są głowy kości udowych pobierane wyłącznie od żyjących dawców we Francji, w trakcie zabiegów alloplastyki stawów biodrowych.

Dawcy muszą wyrazić zgodę i spełniać ścisłe kryteria selekcyjne (kwestionariusz medyczny, badania krwi, jakość kości).

Wyjątkowa, chroniona patentem procedura przygotowania alloprzeszczepów

Alloprzeszczepy przygotowane przez BIOBank to nowa generacja przeszczepów, których przygotowanie oparte jest na najnowszej wiedzy naukowej i opatentowanych technologiach, które gwarantują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Proces przygotowania alloprzeszczepów jest wieloetapowy. Jego najważniejsza część polega na wykorzystaniu dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym, tzn. w stanie, w którym jednocześnie posiada on właściwości gazu i cieczy, w celu odtłuszczenia i sterylizacji tkanki kostnej. Wykorzystanie tej technologii w połączeniu z innymi chemicznymi i fizycznymi etapami oczyszczania i sterylizacji sprawia, że produkt BIOBanku jest bezpiecznym, biozgodnym alloprzeszczepem, posiadającym unikalne właściwości biomechaniczne.

Bezpieczeństwo

Polityka bezpieczeństwa BIOBanku jest realizowana poprzez następujące działania:

  • Dawcy kwalifikowani są na podstawie wnikliwej analizy serologicznej i klinicznej;
  • Dawcy muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie materiału kostnego pozostałego po procedurze alloplastyki stawu biodrowego;
  • Pobranie materiału następuje wyłącznie we Francji;
  • Efektywny zabieg dezaktywacji wirusów jest pięcioetapowy. Został on zweryfikowany przez zewnętrzną firmę Pasteur-Texcell Laboratory. Działalność BIOBanku monitorowana jest przez francuskie Ministerstwo Zdrowia oraz władze służby zdrowia;

Global D Poland Sp. z o.o. jest dystrybutorem alloprzeszczepów BIOBank w Polsce, działającym zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2005.169.1411 z późniejszymi zmianami).

Słownik

Alloprzeszczep – przeszczep przygotowany z tkanki pochodzacej od innej osoby

Autoprzeszczep – przeszczep przygotowany z własnych tkanek pacjenta

Ksenoprzeszczep – przeszczep przygotowany z tkanki obcej gatunkowo np. wołowej