Czynności związane z przygotowaniem przeszczepów regulowane są przez krajowe i europejskie prawo.

Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jednolity z 17.04.2017) jest dokumentem implementującym prawo europejskie, w szczególności:

  • Dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich
  • Dyrektywę 2006/17/WE z dnia 8 lutego 2006 r. wprowadzająca w życie dyrektywę 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych wymagań technicznych dotyczących dawstwa, pobierania i badania tkanek i komórek ludzkich
  • Dyrektywę 2006/86/WE z dnia 24 października 2006 r. wykonująca dyrektywę 2004/23/WE
  • Dyrektywę 2015/565 z dnia 8 kwietnia 2015 r. zmieniająca dyrektywę 2006/86/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymagań dotyczących możliwości śledzenia, powiadamiania o poważnych i niepożądanych reakcjach i zdarzeniach oraz niektórych wymagań technicznych dotyczących kodowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.

Zarówno BIOBank jak i Bank Tkanek Global D Poland Sp. z o.o. spałniają wymagania stawiane przez powyższe Dyrektywy o czym świadczy zgoda Ministerstwa Zdrowia na gromadzenie, przechowywanie i dystrybucję przeszczepów kostnych dla Global D Poland Sp. z o.o.