Tkanka kostna

Przeszczepy biobanku przygotowywane są z głów kości udowych pobieranych wyłącznie od żywych dawców podczas protezoplastyki stawu biodrowego. Samo pobieranie tkanek odbywa się w ramach procedury chirurgicznej w sali operacyjnej, co gwarantuje optymalną jakość i aseptykę. Wszystkie próbki pobierane są we Francji przez chirurgów ortopedów w zatwierdzonych zakładach opieki zdrowotnej. Głowa kości udowej pobrana od żywych dawców podczas protezoplastyki stawów biodrowych uważana jest za pooperacyjny odpad medyczny. Jako taki, tkanka ta może być stosowana w celach terapeutycznych lub naukowych, ale wyłącznie za zgodą pacjenta.

Identyfikowalnoć przeszczepów

Identyfikacja tkanek jest istotnym elementem w zarządzaniu bankiem tkanek.

Kodowanie i identyfikacja tkanki prowadzona jest zgodnie z Dyrektywą 2015/565  z dnia 8 kwietnia 2015 r. Jednolity kod europejski lub inaczej SEC oznacza niepowtarzalny identyfikator stosowany w odniesieniu do tkanek i komórek dystrybuowanych w Unii. System gwarantuje identyfikowalność, unikatowość i anonimowość. Wszystkie niezbędne informacje zapewniające identyfikowalność tkanki, a następnie gotowego przeszczepu są zapisywane na etykietach i dokumentach towarzyszących tkankom przez cały okres ich przetwarzania, przy jednoczesnym poszanowaniu anonimowości dawcy, a po przeszczepie również biorcy.