Podniesienie dna zatoki

Podniesienie dna zatoki – retrospektywna analiza 50 randomizowanych przypadków z praktyki dr Carole Leconte

Dr Carole Leconte bezsprzecznie posiada ogromne doświadczenie w przeprowadzaniu zabiegów podniesienia dna zatoki szczękowej. Augumentację wykonała ponad 300 razy. Tak duża liczba starannie dokumentowanych zabiegów posłużyła do przygotowania retrospektywnego podsumowania na 50 zrandomizowanych pacjentach. Bodźcem było przedstawienie dowodów na skuteczność augumentacji z wykorzystaniem allograftów BIOBank.

W analizie histologicznej po wprowadzeniu alloprzeszczepu granica pomiędzy własną tkanką kostną pacjenta a allogenicznym materiałem jest bardzo wyraźna jednak nie ograniczona warstwą korową. W ciągu kilku miesięcy osteointegracja granul allograftu postępuje, stopniowo pojawia się nowa tkanka kostna a granule allograftu ulegają remodelingowi przez co coraz mniej granul allograftu obecne jest w wypełnionym ubytku.

Natomiast radiologicznie, charakterystyczne „piętna”, oznaczające dojrzewanie nowo powstałej kości, to pojawienie się nowej warstwy korowej na granicy tkanki kostnej biorcy i allograftu, a następnie jej stopniowe zanikanie.

Wskaźnik powodzenia podnoszenia zatok z wykorzystaniem allograftów BIOBank w analizowanych przypadkach klinicznych, potwierdzonych analizą histologiczną był równy 100%.

Zachęcamy do zapoznania się z oryginalną pracą.

Search

+