Sterowana regeneracja kości (GBR) z użyciem allogenicznej płytki kortykalnej (ACP)

Sterowana regeneracja kości (GBR) z użyciem allogenicznej płytki kortykalnej (ACP). Opis przypadku z praktyki dr Carole Leconte

Regeneracja kości jest efektem złożonej techniki, ale też magii procesów tkankowych. Postęp, jaki dokonał się w ostatnich kilku latach, spowodował poddanie w wątpliwość wielu obowiązujących dotychczas dogmatów, ale pozostawmy na jakiś czas te śmiałe dokonania na należnym im piedestale, jako że są one kwintesencją wykorzystania wiedzy, zręczności chirurga stomatologicznego oraz potencjału
gojenia danego pacjenta. W każdej sytuacji klinicznej możliwych jest zazwyczaj kilka sposobów postępowania terapeutycznego. Ich różnorodność pokazuje, że kilka różnych metod leczenia, często bardzo odmiennych, może przynieść oczekiwany skutek. Dlatego też nie należy wrzucać technik rozszczepania wyrostka, technik kanapkowych czy tunelowych do jednego worka technik biologicznych i przeciwstawiać im technikę sausage (kiełbaski).

Zachęcamy do zapoznania się z oryginalną pracą.

Search

+