Supercrit® – hydrofilowość przeszczepów

W tradycyjnych metodach preparatyki tkanki kostnej wykorzystywane są odczynniki chemiczne mające na celu delipidyzację (odtłuszczenie), deproteinizację (odbiałczanie) tkanki i inaktywację mikroorganizmów. W zależności od Banku Tkanek w różnych stężeniach i kombinacjach mogą być stosowane: ether, aceton, chloroform, nadtlenek wodoru i inne.

Ciecze, a w takiej postaci używane są wyżej wymienione substancje chemiczne, mniej skutecznie penetrują tkankę kostną w porównaniu do CO2 w stanie nadkrytycznym (o właściwościach gazu i cieczy), a bez dobrej penetracji tkanek znacznie trudniej jest o wydajne wymywanie lipidów i białek, szczególnie z bardziej zwartych struktur kości– części kortykalnej lub bardzo dużych fragmentów np. całej główki kości udowej.

Przy zastosowaniu CO2 w stanie nadkrytycznym nie jest konieczne użycie dodatkowych agresywnych zabiegów fizycznych (sonikacja, wirowanie, działanie strumieniem wody pod ciśnieniem) osłabiających strukturę kości, a często stosowanych w celu wypłukiwania lipidów lub rozpuszczalników. Pozostałości po procesie preparatyki kości mogą obniżać hydrofilowość przeszczepu lub uwalniać pozostałości odczynników chemicznych użytych w procesie.

Trzeba podkreślić, że pozostałości lipidów stanowią niepożądaną frakcję masy gotowego przeszczepu. Konsekwencją jest obniżenie hydrofilowości (zwilżalności), która hamuje oddziaływanie komórek z przeszczepem [1] i jego późniejszą osteointegrację i unaczynienie.

Należy uznać, że eliminacja tłuszczu poprzez dokładne oczyszczanie sieci beleczek kości jest podstawą wszystkich kolejnych etapów i stanowi zasadniczy warunek wstępny oczekiwanego przez chirurga procesu osteointegracji. Eliminacja lipidów metod Supercrit® z tkanki kostnej do zaledwie 0,1-0,6% gwarantuje znakomitą zwilżalność przeszczepu, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo skuteczności zabiegu regeneracji kości.

Efekty zastosowania technologii Supercrit® można obejrzeć na tym filmie.

Poniższe zdjęcie ilustruje różnice pomiędzy granulatem kości przygotowanej z wykorzystaniem technologii Supercrit® (po prawej stronie) i ksenoprzeszczepu przygotowanego tradycyjnymi metodami (po lewej stronie), które zwilżono krwią. Różnica w hydrofilowości jest znacząca [2].Przeszczep BIOBank został kompletnie zwilżony krwią.

[1] Lim, J.Y. and H.J. Donahue, Biomaterial characteristics important to skeletal tissue engineering. J Musculoskelet Neuronal Interact, 2004. 4(4): p. 396-8.

[2] Materiał własny BIOBank, Francja

Search

+